New publication: Akademi og industri

9788245018288New publication by Annette Lykknes and Joakim Ziegler Gusland, in Norwegian.

Akademi og industri forteller historien om kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom hundre år. Siden etablering av Kjemiavdelingen ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1910 har målet vært at kjemikerne i Trondheim skal drive vitenskap til gavn for landets industri. I dag består NTNUs fagmiljøer i kjemi av instituttene for kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. På det meste eksisterte det hele elleve kjemiinstitutter ved NTNUs forgjengere: NTH og Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT)/Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH).

Boka studerer fagmiljøene i en kjemifaglig, samfunnsmessig, kulturell og industrihistorisk sammenheng, fra etablering gjennom vekst, krise og to verdenskriger til ekspansjon, lærerutdanning, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon, kvinnenes inntog og sammenslåing.

Annette Lykknes (f. 1974) er førsteamanuensis i kjemididaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Joakim Ziegler Gusland (f. 1981) er stipendiat i teknologihistorie ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Publication page, orders: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018288

New book on female chemists: paths to education and professional activity of women in different countries and in Russia

Women-chemists-titulWe are pleased to announce the book  recently published in Russia on female chemists: Female Chemists: Biographies, Contribution into Science and Education, Recognition. Moscow: Yanus-K, 2013. Pp. 440, illus., index. recommended by Elena Zaitseva(Baum), co-editor and co-author.

This meticulously  researched  and originally structured book concerns some  unexplored aspects of activity fair sex of XVIIth century in chemical practice, in particular,  and  contains , of course, absolutely new material  about  Russian female  women-chemists (are included not–used before historical documents). The information on them is practically not presented in the  known reference books, female encyclopaedias.

Articles of foreign authors are published in two languages – on original and in Russian translation.

All persons interested in book purchase can ask Elena Zaitseva(Baum) by e-mail: baumzai@mail.ru

The table of contents is included in the book in English. There is a summary of the book in English and each article  has  English abstract.  Summary and contents in the image gallery below.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search