New publication: Akademi og industri

9788245018288New publication by Annette Lykknes and Joakim Ziegler Gusland, in Norwegian.

Akademi og industri forteller historien om kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom hundre år. Siden etablering av Kjemiavdelingen ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1910 har målet vært at kjemikerne i Trondheim skal drive vitenskap til gavn for landets industri. I dag består NTNUs fagmiljøer i kjemi av instituttene for kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. På det meste eksisterte det hele elleve kjemiinstitutter ved NTNUs forgjengere: NTH og Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT)/Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH).

Boka studerer fagmiljøene i en kjemifaglig, samfunnsmessig, kulturell og industrihistorisk sammenheng, fra etablering gjennom vekst, krise og to verdenskriger til ekspansjon, lærerutdanning, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon, kvinnenes inntog og sammenslåing.

Annette Lykknes (f. 1974) er førsteamanuensis i kjemididaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Joakim Ziegler Gusland (f. 1981) er stipendiat i teknologihistorie ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Publication page, orders: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018288

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search