Heroic journeys? Networks of women scientists in the late nineteenth and early twentieth century

Commission President Maria Rentetzi is presenting the keynote at this research workshop in Brussels on 16th June: “The power of the ephemeral, unstable and informal networks of women in science.” See https://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis/heroic-journeys

Young Belgian scientists – men and women – ready for their journey to the United States, 1920.
Young Belgian scientists – men and women – ready for their journey to the United States, 1920.

New publication: Akademi og industri

9788245018288New publication by Annette Lykknes and Joakim Ziegler Gusland, in Norwegian.

Akademi og industri forteller historien om kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom hundre år. Siden etablering av Kjemiavdelingen ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1910 har målet vært at kjemikerne i Trondheim skal drive vitenskap til gavn for landets industri. I dag består NTNUs fagmiljøer i kjemi av instituttene for kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. På det meste eksisterte det hele elleve kjemiinstitutter ved NTNUs forgjengere: NTH og Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT)/Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH).

Boka studerer fagmiljøene i en kjemifaglig, samfunnsmessig, kulturell og industrihistorisk sammenheng, fra etablering gjennom vekst, krise og to verdenskriger til ekspansjon, lærerutdanning, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon, kvinnenes inntog og sammenslåing.

Annette Lykknes (f. 1974) er førsteamanuensis i kjemididaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Joakim Ziegler Gusland (f. 1981) er stipendiat i teknologihistorie ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Publication page, orders: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018288

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search